kunstkoopactie


Voor de KunstKoopActie 2019 klik op:
KunstkoopActie 2019

Om te zien welke werken nog beschikbaar zijn uit de vorige KunstKoopActies klik op:
KunstKoopActie 2017
KunstKoopActie 2018


Zoals het was

Op deze website werd in 2017 de eerste KunstKoopActie gelanceerd.
In de eerste maand van dat jaar werden vijftien unieke fotowerken geselecteerd die gedurende het gehele jaar voor een zeer aantrekkelijke prijs te koop waren.
De KunstKoopActie is in 2018 voortgezet volgens hetzelfde concept.
De filosofie achter deze acties is bij de introductie in 2017 uitgelegd.
Voor degenen die het willen nalezen, klik op KunstkoopActie 2017.

Doorgaan of niet?

Bij de vraag doorgaan of niet speelt natuurlijk de mate van succes mee. Maar of dat de belangrijkste overweging moet zijn….? Het is immers algemeen bekend dat kunstwerken niet als ‘warme broodjes’ over de toonbank gaan. Voor de kunstenaar is het een kwestie van geduld en vooral volhouden. Maar als er ook maar één kunstliefhebber een blijvend verbond aangaat met een kunstwerk heeft de actie zijn doel al bereikt. En dàt is belangrijk! Niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt!
Het antwoord op de vraag is daarmee duidelijk: doorgaan!

Zoals het wordt

Er komt dus een vervolg. Maar de opzet wordt anders.
Allereerst blijven de niet verkochte werken uit de actie 2017 en 2018 permanent voor de vastgestelde lage prijs te koop.
Verder worden, te beginnen in januari 2019, in iedere oneven maand van het jaar twee fotowerken geselecteerd voor de KunstKoopActie. Vanaf dat moment zijn de gekozen werken, net als de andere fotowerken uit eerdere acties, voor een speciale, sterk verlaagde prijs te koop. En… deze prijs blijft laag! Met andere woorden: alle geselecteerde werken die nog niet verkocht zijn, blijven permanent te koop voor de vastgestelde lage prijs.
Het aanbod van gunstig geprijsde, unieke fotowerken wordt op deze manier steeds gevarieerder en steeds omvangrijker!

De keuze voor 2019

De tweemaandelijkse keuze in het kader van de KunstKoopActie wordt op deze site bekendgemaakt. Verder wordt dit gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de Facebookpagina van ‘wilfriesenautonomefotografie’.
Voor bijzonderheden over de gekozen werken klik op KunstKoopActie 2019.

Hou deze site in de gaten!


Voor de KunstKoopActie 2019 klik op:
KunstkoopActie 2019

Om te zien welke werken nog beschikbaar zijn uit de vorige KunstKoopActies klik op:
KunstKoopActie 2017
KunstKoopActie 2018