1e Variant na-beelden

In mei 2016 heb ik als onderdeel van een expositie van mijn fotowerken een 1e variant laten zien van het project ‘na-beelden’. Voor de installatie is een iconisch religieus symbool – het kruisbeeld – het vertrekpunt geweest. Het kunstwerk is opgebouwd in een daarvoor bij uitstek geschikte ambiance, nl. het koor van een kapel. Zelf zie ik deze installatie als een 1e variant. Ik hoop dat zich nog mogelijkheden aanbieden voor het bouwen van een 2e, 3e en volgende variant.

Hoe het is begonnen

Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het verzamelen van oude kruisbeelden. Kringloopwinkels blijken een solide aanbieder van deze objecten. De corpussen worden door mij consequent van het houten kruis losgemaakt. Daarbij zag ik soms dat, door inwerking van tijd en licht, de corpus een duidelijk silhouet op het houten kruis heeft achtergelaten. Een ‘na-beeld’, zoals ik het noem. Deze gewaarwording bracht mij ertoe om met toepassing van de analoge fotografische technieken door te gaan op het idee van het ‘na-beeld’.  Intussen heb ik op verschillende manieren, zowel langs grafische als langs fotografische weg, series gemaakt van telkens 33 ‘na-beelden’.

1e Variant in de ‘Notre Dame des Arts’

Aanvankelijk had ik nog geen concreet doel voor ogen met de ‘na-beelden’. Gaandeweg werd echter duidelijk dat het project moest leiden tot een installatie-achtige presentatie van de series. Uiteraard in een geschikte ruimte. Bij voorkeur een locatie met een religieuze functie of die deze functie heeft gehad. Leegstaande kerken en kapellen zijn er genoeg. Maar niet allemaal zijn ze geschikt als expositieruimte. Of valt het inrichten van een expositie in dergelijke ruimtes niet in het concept van de beheerders.
De eerste mogelijkheid diende zich aan toen eerdere afspraken met de organisatie van de kapel van de ‘Notre Dame des Arts’ te Ubbergen definitief werden vastgelegd. De kapel wordt al de nodige jaren als expositieruimte gebruikt. In het interieur zijn enkele voorzieningen getroffen om de ruimte geschikt te maken voor exposities. De authenticiteit van de kapel is in tact gelaten. De kapel heeft een ruim koor dat bij uitstek geschikt bleek voor het opstellen van de 1e variant van het project ‘na-beelden’. Deze 1e variant is gedurende de maand mei 2016 te zien geweest. De installatie vormde een belangrijk onderdeel in de expositie van mijn werken in deze kapel. Niet alleen het feit dat de installatie in een religieuze ruimte was ingericht, maar vooral ook de opstelling in het koor van de kapel gaf de installatie een extra dimensie. Dat laatste onderstreepte ook het autonome karakter van de installatie binnen het geheel van de expositie.

 

nabeelden 2-luik ndda2016

Betekenis…?

Net zomin als in mijn andere werken ligt er een specifieke boodschap in de 1e variant ‘na-beelden’ besloten. Mijn doel is bereikt als mijn werk bij de beschouwer een kortstondige overpeinzing oproept over de wezenlijke dingen van het bestaan. Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen beslommeringen en waarheden… Maar toch kan niet worden ontkend dat de installatie in deze bijzondere ruimte versterkend heeft gewerkt op de zeggingskracht en de betekenis van het werk.
Het beeld van de gekruisigde Christus, getransformeerd tot een oplichtende schim, die soms lijkt te dansen, dan weer lijkt te zweven. Zich losmaakt van het lijden! In een beweging naar een andere, een nieuwe vorm van be-lijden.

 

nabeelden ndda 2016 2-luik


Volgende varianten…?
De 1e variant is hopelijk niet de laatste variant van het project ‘na-beelden’.
Daarom doe ik met dit bericht ook graag de oproep om contact met mij op te nemen als je de installatie in een expositie wilt opnemen. Of om mij te tippen als je een geschikte ruimte weet voor een 2e variant van het project ‘na-beelden’. Klik op ‘Contact’ en je komt bij mijn contactgegevens uit.

 

nabeelden ndda 2016 2-luik