Cultureel café St. Anthonis

Cultureel café St. Anthonis

Zoals misschien wel bij jullie bekend is, is er in St. Anthonis een cultureel café opgezet waarbij regelmatig avonden worden georganiseerd die worden gevuld met culturele en kunstzinnige onderdelen. Het programma bestaat doorgaans uit 3 onderdelen waarin beeldende kunst, poëzie, muziek of dans centraal staat.
Donderdag 25 februari 2016 is het volgend cultureel café. Op deze avond zal ik het onderdeel beeldende kunst voor mijn rekening nemen.  Aan de hand van enkele meegebrachte werken en een digitaal portfolio zal ik wat vertellen over mijn werk en kunnen er natuurlijk ook vragen worden gesteld.
De avond wordt gehouden in  Oele Ton´s, Dorpstraat 2, St. Anthonis Ledeacker. Bezoekers zijn welkom vanaf 20.00 uur en de avond start om 20.30 uur.
Zodra het volledige programma voor deze avond bekend is zal ik hierover berichten.