project lockdown

De lockdown als katalysator voor kunstzinnig werken

Voor de meesten van jullie misschien niet verrassend, maar mijn hart ligt bij de analoge fotografie. Ik vind het belangrijk om bezig te zijn met fysieke materialen. Materialen die je kunt voelen en kunt ruiken. Camera’s die je mee moet sjouwen, het werken met fotochemicaliën, films en fotopapieren. 
En omdat het landschap een belangrijk thema in mijn werk is zal ik voor het maken van opname’s ook naar buiten moeten. Mèt statief en zware groot-formaat camera’s. Dat is voor mij beslist geen last. In het landschap zijn, het landschap ondergaan! Ik heb dat nodig om daarna iets van die beleving in de fotowerken te kunnen leggen.
Maar het is ook genieten! Het ritme van de seizoenen volgen, de helende kracht ervaren, de schoonheid zien, de sfeer voelen. Gewoon, het in de natuur zijn en het onverwacht overrompeld worden door gevoelens van eerbied!

De lockdown als katalysator voor kunstzinnig werken

Binnen het terrein van de analoge fotografie is nog genoeg om te onderzoeken. Er is een schat aan nog niet verkende mogelijkheden.  Onnodig om te zeggen dat deze manier van werken onmiskenbaar mijn voorkeur heeft boven het digitale werk.
Hoewel…., ook ik maak gebruik van de digitale camera. Meestal om mijn analoge werken te digitaliseren. Maar soms – als er een bijzondere aanleiding voor is – wil ik ook wel eens ruimte maken om het digitale creatieve proces te onderzoeken. De lockdown-activiteit is hier een voorbeeld van. Na de aankondiging van de tweede lockdown heb ik met mezelf de afspraak gemaakt om voor de duur van deze periode dagelijks een digitale foto op Instagram en op Linkedin te plaatsen. 
Zo bezien is de lockdown te beschouwen als katalysator voor kunstzinnig werken!

Digitale techniek

De lockdown-werken worden allemaal met de digitale of smartphone camera gemaakt. In vrijwel alle gevallen zijn de eindbeelden opgebouwd uit meerdere foto’s. Verschillende opname’s worden geheel of gedeeltelijk in lagen over elkaar heen gelegd. Meestal is een recente opname het uitgangspunt. Met dit beeld als vertrekpunt onderzoek ik de effecten van samenvoeging met andere (archief)opname’s. De combinatie met andere foto’s en/of toegepaste bewerkingen leidt tot een een totaal nieuw beeld. Het eindresultaat roept nauwelijks nog herinneringen op aan de foto die als vertrekpunt heeft gediend.
In deze toepassing van de digitale fotografie ligt een parallel met mijn analoge fotografie. Ook daar zijn de uiteindelijke werken, door de bijzondere procesbehandeling bij het afdrukken in de doka, met moeite te traceren naar het negatief dat de grondslag vormde voor het eindbeeld.

Meer doelen…

Maar ik heb meerdere doelen met dit project.
Ten eerste wil ik daarmee uitdragen dat het van het grootste belang is om in deze bizarre tijd een doel voor ogen te houden. Een doel waarin je kunt geloven. Ook al maken de voor een gezond denkend mens niet te begrijpen maatregelen dit lastig.
Op de tweede plaats is het voor mij, overtuigd analoog werker die ik ben, een mooie gelegenheid om mezelf onder te dompelen in de digitale fotografie.

Moment(je) van bezinning

Met de foto’s geef ik geen commentaar op het tijdsgebeuren. Net zoals met mijn andere fotowerken wil ik met deze beelden geen boodschap uitdragen. Ik wil slechts de kijker uitnodigen tot een moment(je) van bezinning. Een moment waarin je jezelf even kunt afwenden van de huidige gebeurtenissen.

Portfolio lockdown-werken

Zolang de lockdown duurt blijf ik dagelijks een foto op Instagram en op Linkedin plaatsen. En hoelang gaat dat duren……? Wie het weet mag het zeggen. De 2e lockdown zou tot 19 januari 2021 duren. Maar op 12 januari is de lockdown met drie weken verlengd tot 9 februari 2021.
En of dan het einde wordt ingezet? Dit valt moeilijk aan te nemen. We hoeven slechts een blik te werpen op de grilligheid en de veranderlijkheid van het kabinet voor wat betreft de maatregelen in de afgelopen periode.
Maar zolang de lockdown duurt blijf ik iedere dag een foto plaatsen. Alle geposte foto’s zijn opgenomen in het portfolio dat hieronder is te zien. Voorlopig is dit portfolio nog niet afgerond….

Afsluiting lockdownserie

Met ingang van 28 april 2021 zijn de eerste ‘versoepelingen’ van de sinds 15 december 2020 afgekondigde maatregelen ingegaan. Zoals te verwachten verliep dit niet volgens een duidelijk beleid. En ook de komende periode zal de grilligheid in de beslissingen van het demissionaire kabinet zich ongetwijfeld verder manifesteren…
Hoe het ook zij, voor mij is dit het moment om de lockdownserie te beëindigen.
Mijn plannen zijn om een selectie te maken uit de lockdownserie en deze werken te koop aan te bieden.


Portfolio