Enthousiaste kunstclub op bezoek

Enthousiaste kunstclub op bezoek

Deze week heb ik twee groepen enthousiaste kunstliefhebbers uit Bergen (L) mogen ontvangen. Deze ‘kunstclub’ bestaat uit mensen die meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor allerlei vormen van kunst. De kennismaking met de kunstenaar in zijn of haar atelier, de eigen (werk)omgeving dus,  staat bij hun bovenaan de lijst. Door het directe contact krijgen ze een goed beeld van het denken en doen van de kunstenaar.
Afgelopen dinsdag 8 november was de kunstclub te gast bij glazenier Frank Lindner en bij mij.  Degenen die zich hadden aangemeld werden voor deze gelegenheid in twee groepen ondergebracht. Terwijl de ene groep bij Frank was, was de andere groep bij mij. Het bezoek aan twee locaties was logistiek gezien geen enkel probleem.  Frank woont en werkt pakweg 200 m verder dan ik.
…. En zo had ik afgelopen dinsdag twee groepen geïnteresseerde kunstliefhebbers op bezoek van 17 mensen per keer.

Stellingen

Aan de hand van een aantal stellingen heb ik de bezoekers door de diverse thema’s en technieken in mijn kunst geleid. Dat gebeurde op een directe, ontspannen manier waarbij de presentatie en de vragen die dit ontlokte tot een fijn samenspel leidden. Voor deze gelegenheid had ik een aantal lichtelijk provocerende stellingen opgeschreven (zoals bijvoorbeeld: ‘ik ben geen fotograaf’ of ’toeval is geen geluk’). De stellingen werden toegelicht en gecombineerd met het tonen van mijn werken. Zo ontstond een interessante discussie die voldoende gespreksstof opleverde voor het geven van een dieper inzicht in mijn werkwijze, mijn inspiraties, mijn gedachten en doelen.

Tevreden bezoekers

Al met al was de presentatie aan beide groepen een bijzonder leuke, voor beide partijen zinvolle en wederzijds inspiratie opleverende gebeurtenis.
‘De kunstliefhebbers waren tevreden en gingen naar huis…
De kunstenaar was content en sloot de deur….’