na-beeld/voor-beeld, serie 03, grafietdruk corpus, 12-luik, 2016