na-beeld/voor-beeld, serie 02, 9-luik, daglichtexposure 2015