Het landschap is voor altijdHet landschap is voor altijd


Het was op de derde scheppingsdag  ‘… dat God het water liet samenvloeien. Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen….’
En zo wordt het oerbeeld van het landschap uitgedrukt in tastbare, fysiek waarneembare materie….  Materie die er eerder was dan de mensheid en die de mensheid ook zal overleven…
Het landschap is voor altijd! 

Intuïtief weten

Het landschap heeft iets ongrijpbaars. Als je jezelf openstelt voor de indrukken die er van uitgaan kan het vage gevoel opkomen dat het landschap meer is dan het laat zien. Dat, wat je waarneemt, slechts een deel  is van een veel omvattender idee.
Intuïtief weten we het nog wel, maar onze rationele houding jegens alles wat we zien leidt ons van dit weten af. Het weten sluimert…..
Soms worden we even wakker en lijkt zich het idee van het oerbeeld van het landschap kortstondig te openbaren. Iets van dat gevoel probeert Wil Friesen met zijn werken bij de beschouwer op te roepen. Een sprankje herinnering aan het intuïtieve weten…

Techniek

In februari 2019 heeft Wil Friesen een project afgesloten waarbij hij een jaar lang iedere dag een (digitale) foto op Facebook heeft geplaatst. De foto’s zijn allemaal in zijn directe woonomgeving gemaakt.
Uit deze foto’s heeft hij een selectie gemaakt die is omgezet naar ‘negatieven’. Deze ‘negatieven’ zijn op slecht en dun zijdevloeipapier geprint. De printeigenschappen van dit papier zijn van een zeer lage kwaliteit. Het gevolg is dat de ‘negatieven’ vlekken, vouwen en andere fouten vertonen .

De ‘negatieven’ zijn geprint op een formaat dat varieert van 8×12 cm tot 10×12 cm. Met toepassing van het analoge proces zijn daarvan vergrotingen gemaakt op papier dat met Black Magic vloeibare emulsie lichtgevoelig is gemaakt. De emulsie is met een brede kwast uitgesmeerd op gestructureerd aquarelpapier.
In de vergrotingen zijn de specifieke kenmerken van dit proces terug te zien: de relatief harde z/w toonschaal en de sporen van de kwast die is gebruikt voor het uitsmeren van de emulsie. Gecombineerd met het  ‘slechte’ negatiefmateriaal dragen deze kenmerken in sterke mate bij aan de sfeer die Wil Friesen in zijn beelden wil leggen.

Onvolkomenheden die bewust door hem worden uitgelokt en dankbaar worden ingezet als beeldbepalende elementen. Het brengt hem bij fotowerken waarover een zweem van mystiek hangt.
Beelden die misschien heel even de herinnering terugbrengen aan het sluimerend idee van het universele oerbeeld van het landschap!
Om een indruk te krijgen van de fotowerken ga naar portfolio>landschappen

Het toegepaste procedé houdt in dat alle werken unicaten zijn.