natura naturans


In het najaar van 2022 ben ik begonnen met een nieuwe serie analoge fotowerken.
Voor het maken van de beelden gebruik ik de techniek van wat ik ‘daglichtbelichtingen’ noem. Kort gezegd komt het hierop neer dat traditioneel onbelicht fotopapier door dag- of zonlicht wordt belicht. Het fotopapier wordt buiten uitgespreid en daarop worden elementen uit de natuur gelegd. Op deze manier ontstaat een afdruk, een nabeeld zou je kunnen zeggen, van het voorwerp dat op het papier is gelegd. Bij voorkeur gebruik ik oud, klassiek, fotopapier (barietpapier). 
De elementen uit de natuur komen uit de bossen, de velden, de tuin.
De werken zijn opgebouwd uit panelen.


De serie krijgt als titel ‘Natura naturans’, ofwel de voortbrengende natuur.
Met de keuze voor deze titel wil ik mijn respect, of beter, mijn eerbied voor de natuur en het vertrouwen in de wijsheid ervan door laten klinken.

Klik voor meer daglichtbelichtingen hier
en klik in het keuzemenu op ‘nabeelden’.