statement

In de fotowerken van Wil Friesen (1947) vormt het landschap een belangrijk thema. Het gaat bij hem niet om de schoonheid van het landschap of de grootsheid van de natuur. In zijn fotowerken lijkt hij te zoeken naar een verbeelding van het vermoeden dat het landschap dingen verborgen houdt. In het leven gebeuren mooie en minder mooie dingen. Die gebeuren ook op plekken in de natuur, in het landschap. Maar dat er zich iets heeft voorgedaan laat zich maar kort zien. De begroeiing schiet snel weer op. En de bomen groeien gewoon door. Het landschap hervat zich en bedekt alle sporen van wat er is gebeurd. Het landschap kent dus vele geheimen.
In Wil Friesen’s verbeelding van de landschappen lijkt hij de suggestie te willen oproepen dat het landschap meer is dan het laat zien. Hij laat je uitkomen bij de vraag: wat is hier gebeurd….?

Wil Friesen is geen fotograaf. Hoewel zijn werken niet kunnen worden gemaakt zonder de (analoge) fotografische middelen wil hij zichzelf geen fotograaf noemen. Liever zegt hij dat hij voor het maken van zijn werken het medium fotografie gebruikt. De inmiddels bijna antieke fotografische middelen (analoge camera’s, films, fotopapier, chemicaliën) gebruikt hij op een geheel eigen manier. Tijdens het proces wordt alles toegelaten, mits het bijdraagt aan de sfeer die hij in zijn beelden wil leggen.

Naast het fotografische werk maakt hij sinds enige jaren ook installaties. Soms is er nog de verbinding met fotografie maar het is geen vast vertrekpunt bij het maken van deze werken. Hij ervaart dit loslaten van het fotografisch medium als een plezierige vrijheid om op een andere manier met de kunst om te gaan. In zijn installaties gaat het meestal om herschikking van (gevonden) voorwerpen die in de nieuwe ordening worden losgemaakt van hun oorspronkelijke functie en zo een andere betekenis krijgen.

De door Wil Friesen gevolgde werkwijze impliceert dat alle fotowerken unicaten zijn.
Wil Friesen is autodidact en heeft op vele plaatsen in het land geëxposeerd.
Hij is lid van kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer.
Tevens is hij lid van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK)