Werken aan het project na-beelden/voor-beelden

Werken aan het project ‘na-beelden/voor-beelden’.

Al enige tijd ben ik bezig met het verzamelen van kruisbeelden. Tot nu toe heb ik ze vrijwel allemaal verworven via de kringloop of op rommelmarkten. In enkele gevallen krijg ik ze doordat mensen zien of weten dat je er belangstelling voor hebt. Soms hebben ze nog wel een kruisbeeld op de zolder liggen. De kruisbeelden vormen het uitgangspunt voor het project ‘na-beelden / voor-beelden’. Dit project gaat vorm krijgen in een installatie die gedurende de maand mei 2016 te zien zal zijn in de kapel van ‘Notre Dame des Arts’ in Ubbergen. De installatie maakt dan deel uit van een solo-expositie waar onder andere ook recente landschapsbeelden worden tentoongesteld.

Het idee om deze installatie te maken is ontstaan toen ik de corpussen losmaakte van de houten kruisbeelden. In sommige gevallen was op het hout van het kruis heel duidelijk nog het silhouet van de corpus te zien. Een ‘na-beeld’, zoals ik het zelf noem, dat is ontstaan door een combinatie van licht, tijd en toeval. Van het een kwam het ander en ik ben met behulp van de analoge technieken aan de gang gegaan om fotografische ‘na-beelden’ van de corpussen te maken.

Het hierbij opgenomen meerluik is gemaakt door oud nog onbelicht bariet-fotopapier (in de doka) uit de verpakking te halen en daarop een corpus te leggen. Vervolgens is het papier mèt de daarop gelegde corpus meegenomen naar buiten, het daglicht in. Na een paar dagen en nachten is het papier met corpus weer naar binnen gehaald en heb ik het aldus belichte papier alléén gefixeerd.
De werkwiize is eigenlijk een variant op het maken van een fotogram met dit verschil dat het uit de gecontroleerde omgeving van de doka is gehaald.